O firme

Spoločnosť pôsobí v nasledujúcich oblastiach:


•  Navrhovanie stavieb a ich častí pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel (mäso, mlieko).

•  Dodávky technológii pre poľnohospodársky a mliekarenský priemysel.

•  Maloobchod s poľnohospodárskymi a chovateľskými potrebami.

•  Úprava povrchu betónových podlách  (drážkovanie).

•  Realizácia stavieb, dodávka oceľových hál.