Iné stránky

www.mpsr.sk   Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

www.cvzv.sk   Výskumný ústav živočíšnej výroby.

www.agroserver.sk   Domovská stránka každého poľnohospodára.