Mliečné automaty pre teľatá

Teľatá sú asi najdôležitejšou kategóriou hovädzieho dobytka. Od odchovu teliat, ich „naštartovania“ závisí ich produkcia v dospelosti – už či mlieka, alebo prírastkov. Ak sa teľa nedostane čo najskôr do dobrej kondície a rastovej intenzity, zvyšujú sa neúmerne náklady na „jalové“ kŕmenie týchto kusov pre zaistenie aspoň nejakej produkcie.

Pre zaistenie zdravého rastu teliat je dôležitá dobrá príprava mliečnych nápojov a ich správna teplota.

Pre skupinové ustajnenie teliat ponúkame mliečny kŕmne automaty zn URBAN.

 Automat zaisťuje:

  •  individuálnú prípravu nápoja pre každý kus

  •  ideálnu teplotu nápoja

  •  podávanie nápoja blížiace sa prirodzenému pitiu od kravy

  •  možnosť rozvrhnúť dennú dávku na potrebný počet krmení

  •  kŕmenie naraz vo dvoch vydajnych staniciach (kŕmnych miestach)

  •  možnosť napojenia 4-och kŕmnych miest

  •  okrem klasickej cirkulačnej dezinfekcii okruhu, aj vonkajší oplach cumľa po každom napití!!!

  •  vysledovanie si každého teľaťa – jeho počet krmení, na ktoré krmenie koľko vypilo, ako často ku automatu prišlo …

  •  podávanie medikamentov v prvých 2-och dcl nápoja (zistené, že aj keď teľa chorľavie, toľko nápoja do seba zvyčajne dostane)

  •  je možné kŕmiť aj mliekom od kráv