Drbadlá

Každý múdry chovateľ zaisťuje pre dojnice čo najväčší kľud a pohodu, lebo vie, že každé narušenie a stres sa odráža na znížení produkcie mlieka.
Preto ponúkame osvedčený prostriedok pre pohodu zvierat – kefy na škrabanie – drbadlá
Ak ich chovateľ raz zavedie do chovu, už sa s nimi nechce rozlúčiť.