Váhy pre dobytok

Ponúkame tenzometrické váhy pre všetky kategórie zvierat. Sú robustnej konštrukcie s vážiacou jednotkou zaisťujúcou rôzny stupeň vyhodnocovacej štatistiky.

Okrem váh pre dobytok dodávame váhy plošinové pre váženie kontajnérov, paliet, big bagov.