Ventilácia maštalí

Životne dôležité pre dobytok je dostatok kvalitného čerstvého vzduchu v zóne zvierat.
Preto je potrebné zaistiť v maštaliach dostatočnú výmenu vzduchu.
Okrem zvinovacích plachiet sú to ventilačné hlavice HURICANE a veľkoobjemové stropné ventilátory
BIG FAN.