Realizácia stavieb

Realizujeme rekonštrukcie a výstavbu hospodárskych objektov, skladovacích objektov, objektov školskej vybavenosti, chodníkov a spevnených plôch.