Užitočné programy

  na čítanie pdf dokumentov nainštalujte Adobe Acrobat Reader

 ak Vám nejde prehrať video na na internet. prehliadači, nainštalujte Adobe Flash Player 

• ak Vám nefunguje čítačka RSS nainštalujte Plugin RSS