Napájačky

V chove zvierat hrá voda na napájanie kľúčovú úlohu. Bez dostatku vody nie sú prírastky a nemôže sa hovoriť do dojivosti. Je preukázané, že dostatok napájacej vody – keď sa dojnica napije do sýtosti, tak jej produkcia mlieka môže a ide hore.

Pre zaistenie prístupu každého zvieraťa ku vode ponúkame rôzn druhy napájačiek.

Výber musí zohľadňovať kategóriu a spôsob ustajnenia zvierat.

Ponúkame:

  •  kvalitné loptové napájačky – mrazuvzdorné do -30°

  •  nerezové temperované žľaby s rôznou dĺžkou žľabu.