Spracovanie mlieka

Aj v chove oviec je pre chovateľa dôležité čo najefektívnejšie zhodnotenie svojich produktov.

Pri výhodnosti predaja ovčej hrudky a výrobkov zo syra sa mnohý chovatelia rozhodli rozhodli ísť touto cestou.

Pre nich zaisťujeme dodávku pasterizačných zariadení a vyrobníkov syreniny značky MALGAMATIC, alebo EKOpuls. Tieto zariadenia môžu využívať na ohrev elektrickú energiu, alebo plyn.