Príprava mliečných zmesí

Teľatá sú asi najdôležitejšou kategóriou hovädzieho dobytka. Od odchovu teliat, ich „naštartovania“ závisí ich produkcia v dospelosti – už či mlieka, alebo prírastkov. Ak sa teľa nedostane čo najskôr do dobrej kondície a rastovej intenzity, zvyšujú sa neúmerne náklady na „jalové“ kŕmenie týchto kusov pre zaistenie aspoň nejakej produkcie.

Pre zaistenie zdravého rastu teliat je dôležitá dobrá príprava mliečnych nápojov a ich správna teplota.

Pri klasickom individuálnom krmení ručným roznosom nápoja vo vedrách, sa často stávalo, že pri väčšom počte teliat sa nápoj pre posledné skupiny dostával v nesprávnej teplote, čím vznikali problémy s hnačkami a nedostatočným nábehom rastu teliat.

Ponúkame dodávku kvalitných zariadení na prípravu a rozvoz mliečného nápoja:

MILK SHUTTLE od výrobcu URBAN, toto zariadenie zaisťuje -kvalitné rozmiešanie mliečného nápoja z prášku.

  •  ohrev nápoja na požadovanú teplotu – pomocou ohrev.telesa 6kW

  •  pomocou čerpadla a dávkovacej pištole zaisťuje jednoduché plnenie a dávkovanie do vedierok

  •  jednoduchý presun nápoja v nádrži na miesto krmenia pomocou podvozku s veľkopriemerovými kolesami a ergonomicky riešenou rukoväťou (bremeno sa lepšie ťahá ako tlačí)

  •  Milkshuttl je možné vybaviť pomocným pohonom kolies

 Výhody: -značne uľahčuje obsluhe manipuláciu

  •  zaisťuje správnu teplotu prvému aj poslednému teľaťu

  •  urychľuje proces kŕmenia

  •  voči konkurencii vhodnejšie umiestnenie miešacieho zariadenia, ergonomickejší spôsob presunu (bremeno sa lepšie ťahá ako tlačí)