Dodávky hál

Zaisťujeme dodávku a realizáciu hál určených pre poľnohospodárstvo, jazdecký šport, priemysel…

Plachtové haly – zaisťujú veľmi dobré podmienky pre chov zvierat – hlavne dobytka.

Prednosti : vysoká vzdušnosť – dojnice potrebujú pre produkciu mlieka dostatok vzduchu,

možnosť zaistenia výmeny vzduchu , štrbinou, alebo ventilačnými hlavicami

veľká svetlosť priestoru – malá až žiadna potreba umelého osvetlenia, prirodzené svetlo má jednoznačne pozitívny vplyv na dojivosť

žiadna podpora v priestore – možnosť najvhodnejšieho usporiadania vnútorného priestoru a technológie

dostatočná ochrana – proti dažďu, vetru, zaisťujú veľmi priaznivú klímu pre dobytok a zabraňujú extrémnym výkyvom teplôt ako v zime, tak aj v lete

Oceľové haly –